Parlagfű elleni védekezés

hírek"A parlagfű elleni védekezésről (részlet).

A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak - hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vasutak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad - szigorú eljárási rendben - hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a hatósági védekezést. A június 30-i dátum széleskörű ismerete azért fontos, mert az a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapja. A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretének hiányában is el kell végezni haladéktalanul a közérdekű hatósági védekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs. A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából - a nagyszámú allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így az államigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető. A hatósági védekezést elrendelő határozatok közzététele oly módon történik, hogy a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően több tízezer forint is lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely húszezer és kétmillió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra. A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak. A folyamatos ellenőrzés és a hatósági szankcionálás eredményeként már egy év alatt is várhatóan jelentősen csökkenni fog a parlagfű területe. A parlagfű mentes környezet fenntartása azonban folyamatosan igényli az ingatlan tulajdonosok jogkövető magatartásán túl a hatóság intenzív közreműködését az elkövetkező években is. A parlagfű mentesítés iránt érdeklődők a www.fvm.hu internetes oldalon is tájékozódhatnak. Együttműködésüket köszönjük. A növényvédelmi bírságról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 5. §-ának (3) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a törvény 60. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében a növényvédelmi hatóság (belterületen az önkormányzat jegyzője, külterületen az illetékes Növény- és Talajvédelmi Szolgálat) köteles növényvédelmi bírsággal sújtani. A növényvédelmi bírság összege a törvény 61. §-a (2) bekezdésének első mondata alapján legalább húszezer, de legfeljebb kétmillió forint azzal, hogy a törvény 65. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján a Kormány felhatalmazást kapott arra, hogy a törvényi határok között az egyes elkövetési magatartásokra vonatkozó bírság tételes mértékét rendeletben határozza meg. A kormányrendelet kiadása előtt a növényvédelmi hatóság a törvényi összeghatárok között korlátlan mérlegeléssel állapította meg a konkrét esetben kiszabandó bírság nagyságát, ami egyrészről alapvető aggályokat vetett fel, másrészről pedig nem biztosított jogi feltételeket az országosan egységes fellépés érdekében a növényvédelmi hatóságok számára. A mérlegelés során a fertőzött terület elhelyezkedése, a terület nagysága, a jogsértő állapot fennállásának időtartama, valamint a jogsértő magatartás ismételt tanúsítása szolgált szempontként. A törvényi felhatalmazás alapján került kiadásra a növényvédelmi bírság tételes mértékéről szóló 187/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet, amely a Magyar Közlöny 109. számában jelent meg, és 2006. szeptember 20-án lépett hatályba. Hangsúlyozni kell, hogy ezen rendelet a parlagfű elleni védekezést elmulasztóval szembeni bírság mellett valamennyi más növényvédelmi bírságot is szabályozza: a rendelet mellékletének 3. pontja határozza meg védekezési kötelezettség elmulasztása esetén - ahová a parlagfű elleni védekezés elmulasztása is tartozik - kiszabandó bírság mértékét. A bírság összege arányosan növekszik a károsítóval fertőzött terület mérete alapján: külterületen: 0 - 2 ha-ig 20.000 Ft, 2 - 5 ha-ig 20.000 - 60.000 Ft, 5 - 10 ha-ig 60.000 - 150.000 Ft, 10 - 30 ha-ig 150.000 - 400.000 Ft, 30 - 50 ha-ig 400.000 - 800.000 Ft, 50 - 100 ha-ig 800.000 - 1.500.000 Ft, 100 ha-tól 1.500.000 - 2.000.000 Ft. belterületen: 0 - 50 m2-ig 20.000 Ft, 50 - 100 m2-ig 20.000 - 50.000 Ft, 100 - 200 m2-ig 50.000 - 100.000 Ft, 200 m2-től 100.000 - 750.000 Ft A rendelet előkészítése során az egyes bírság összegek kialakításakor figyelemmel kellett lenni a korábbi bírságolási gyakorlatra, valamint arra a jelentős körülményre, hogy a jogorvoslati eljárás során - különösen belterületi vonatkozásban - a több százezres bírságösszegek túlzott mértékűnek bizonyultak ezért mérsékelni kellett őket."

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.02 másodperc
1,978,131 egyedi látogató