Rövid történetünk

A Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület 1998 végén alakult, civil kezdeményezésre. A kezdeti bizonytalanságot követően egyre inkább világossá váltak feladataink, amik az egyesületet létrehozó alapvető célokból adódtak. Ilyenek voltak pl. az illegális hulladéklerakók feltérképezése, valamint felszámolása; a közterületek tisztántartása; hulladékgyűjtési akciók szervezése; egyesületünk pénzhez juttatása pályázatok útján. Az akciók szervezése nyomán jó néhányszor tisztává tettük a községünkből kivezető utak menti árkokat, a községen belüli közterületeket (park, sportpálya környéke, állomás). Felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy saját portájuk rendbetételével is járuljanak hozzá a megmozdulás sikeréhez. (S természetesen folyamatosan tartsák is tisztán!) Az emberi gondatlanság lépten nyomon fellelhető, s mindezek nyomai csak közös összefogással tüntethetők el. Pályázaton nyert pénzből került elhelyezésre 10 db hulladékgyűjtő a községben. Több ízben és alkalommal került sor különböző fás- és lágyszárú növények ültetésére, elsősorban természeti ünnepekhez kapcsolódva. (pl.: Madarak és Fák Napja; a Föld Napja) Ezekre az eseményekre közterületeken, valamint az óvoda és az iskola területén került sor, nem véletlenül, hisz ezen törekvésünk is sejteti, hogy gyermekeink környezetbarát nevelése, és szűkebb lakóhelyük megszerettetése is fontos feladatunk. A községünket érintő megmozdulásokon (pl.: Falunap, Gyereknap) különböző versenyeket, természeti ismereteket igénylő tevékenységeket szervezünk a gyerekeknek. Mindezek végső célja az, hogy a környezetünkben lévő értékeink sorsa legyen biztonságosabb. Pályázat útján elértük azt, hogy gyűjtőszigeteket tudtunk kialakítani, így lehetőség nyílt a szelektív hulladékgyűjtésre is. Egyesületünk létszáma az évek során megháromszorozódott. Tagjai közt a legkülönbözőbb foglalkozású emberek találhatók. Velünk szimpatizálók is bizonyosan szép számmal vannak, de mindez nem elég. A jövőben tervezzük erőnk és lehetőségeink szerint mozgalmaink kiszélesítését, országos környezetvédő akciókhoz való csatlakozásokat; községünk lakóinak aktivizálását, ezzel is partnereket szerezve az együttműködéshez. Mindezek feltételezik a szemléletformáló feladatok megoldását. Partnereink közt a legfontosabb Hernád Község Önkormányzata, amely jó szándékának biztosítása mellett több ízben anyagi forrást biztosított akcióink megvalósításához, hivatalos intézkedést tett kérésünkre, technikai lehetőségeit rendelkezésünkre bocsátotta, stb. Helyi cégek is segítségünkre voltak és vannak felajánlásaikkal. (pl. jármű; madáretetők készítése; madáreleség biztosítása; szemeteszsákok biztosítása, stb..) Mint az élet minden területén, nálunk is kialakulnak időnként holtpontok. Az ezen való túljutás nagyban függ jövőbeni ötleteink, terveink megvalósításától. A helyi lapban külön oldalt kaptunk, amin rendszeresen hírt adunk magunkról, kezdeményezéseinkről, felhívásainkról, valamint a helyi Info TV-ben is közzéteszik hirdetéseinket. A Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület a kezdeményező szerepét kívánja betölteni a környezetünk állapotának jobbítását célzó erőfeszítésekben, tehát a közös munkában. Elértük, hogy a lakosság odafigyel ránk, eddigi elképzeléseinkben partnerek, segítők voltak. A Hernádi Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület 10-12 programmal hívja fel már 4. éve rendszeresen magára a figyelmet, ezzel hozzájárul a környezetre való nagyobb odafigyelésre. Programjainkba bevonjuk az óvodásokat, iskolásokat, mert rajtuk keresztül el tudjuk érni, még jobban odafigyeljenek a környezetük tisztaságára, szebbé tételére. Rajtuk keresztül megnyerhetjük szüleiket, nagyszüleiket is. Akcióinkat minden évben megismételjük, rendszeresen számíthat lakosságunk, aktív jelenlétünkre.
Generálási idő: 0.04 másodperc
3,403,711 egyedi látogató